sapo-cleaning-supplies-5

HomeAssortimentInfoPromotiesMijn accountContactTips & LinksBrochures

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
Onze verkoopsvoorwaarden zijn geldig vanaf de aanvaarding van elk order door ons, of door de levering van de producten.
Een overeenkomst komt eerst tot stand door verzending van de opdrachtbevestiging door de klant. Ook elektronische bestelling worden pas geldig na bevestiging van het gedane order door de koper. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper. Een order kan door de koper worden geannuleerd tot moment van verzending.

De bestelde artikelen worden in principe binnen 2 tot 7 werkdagen geleverd na de ontvangst van uw betaling. Verzendingen gebeuren voor risico van de koper. De datum van leveren of plaatsing van de goederen is enkel ten titel van inlichting, maar niet bindend in onze overeenkomst. Er kan geen schadevergoeding geëist worden wegens laattijdige levering. De goederen kunnen niet geweigerd worden door de klant bij aflevering op een latere datum dan deze die opgegeven werd.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw en verzendingskosten.

Bestellingen vanaf € 100 worden zonder kosten geleverd in een straal van 40 km rond onze maatschappelijke zetel. Voor kleinere bestellingen of bestellingen buiten de straal van 40 km rond onze maatschappelijke zetel, zal u steeds bij de orderbevestiging een overzicht krijgen van de te betalen verzendingskosten.
Promoties of aanbiedingen zijn geldig onder voorbehoud van fouten of wijzigingen door onze leveranciers en zolang de voorraad strekt.

De koper kan aanspraak maken op de door de Producent van de Producten geboden fabrieksgarantie.

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, op onze maatschappelijke zetel Heirweg 38 c , 9990 Maldegem.
Indien dit overeengekomen wordt, zullen verkopen op krediet betaald worden ten laatste 30 dagen na factuurdatum.
Op elk te betalen bedrag dat deze termijn overschrijdt, zal per dag overschrijding een intrest van 2 % op maandbasis worden toegepast.
Bij overschrijding van de vervaldatum met 1 maand wordt daarenboven een forfaitaire schadevergoeding van 100 euro aangerekend voor administratieve kosten; gerechtskosten niet inbegrepen. Alle andere kosten van invordering zijn altijd ten laste van de koper.
Geen schade-eis in verband met tekort, beschadiging,… van de goederen, zal ingewilligd worden, tenzij schriftelijk neergelegd binnen de vijf werkdagen na ontvangst van de goederen.
Voor terugname van producten kan een oplossing (omruiling, terugname, creditering,...) voorzien worden, indien het product een voorraadartikel is. Dit is enkel mogelijk als het product ongebruikt en in de originele verpakking aangeboden wordt. Indien het product geen voorraadartikel is en speciaal voor u werd besteld, dan is terugname niet mogelijk.
Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade ontstaan door chemische reacties, intoxicaties, bezoedelingen of andere fenomenen tussen verschillende producten bij opslag, verkeerde manipulatie of onvoldoende voorzorgsmaatregelen bij gebruik.
De eigendomstitel van de goederen zal niet overgaan totdat de betaling ervan door ons werd ontvangen. Wanneer de koper in gebreke blijft de geleverde goederen te betalen op de vervaldag vermeld op de factuur, is de verkoper gerechtigd, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, de geleverde goederen terug te vorderen.
Doseerapparatuur, zoals doseerpompen voor vaatwassers of wasmachines, dispensers voor zeep of papierwaren, of andere toestellen, door SAPO bvba ter beschikking gesteld ( hetzij d.m.v. een geschreven contract of door een mondelinge overeenkomst ) blijven eigendom van SAPO bvba.
SAPO bvba zal bij het niet verder afnemen van producten bedoeld voor gebruik in deze doseertoestellen, deze toestellen terug vorderen of factureren aan de gebruikelijke verkoopprijs.
SAPO bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke schade ontstaan door verkeerd of onoordeelkundig gebruik van deze toestellen.
SAPO bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke schade ontstaan door defecten aan deze toestellen.
De klant/gebruiker dient SAPO bvba onmiddellijk in te lichten zodra hij defecten aan deze toestellen vaststelt.
Elke beschadiging aan deze toestellen, dewelke niet gemeld werd aan SAPO bvba, zal aangerekend worden.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Op verzoek zullen wij uw geregistreerde gegevens aan u verzenden.

Voor alle betwistingen zullen de rechtbanken van Eeklo en Gent bevoegd zijn

Afdrukken


SAPO bvba  -  Heirweg 38 c  -  B-9990 Maldegem  -  T 050 / 72 04 24  -  F 050 / 71 98 08  -  info@sapoproducts.be          

Alle prijzen zijn Exclusief 21% BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop gemaakt met EasyWebshop